Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

Τελευταία ενημέρωση: 10-10-2018

 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει επιστρέφοντας με δική του ευθύνη τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα το αργότερο εντός των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής (απόδειξη ημερομηνίας αποστολής: η σφραγίδα του ταχυμεταφορέα - Courier). Η μόνη επιβάρυνση του πελάτη είναι αυτή των εξόδων επιστροφής.

  Προϋπόθεση να ασκηθεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης είναι να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση και τα προϊόντα που επιστρέφονται να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα & πλήρη, όπως παρελήφθησαν στη συσκευασία τους, χωρίς καμία φθορά και να συνοδεύονται από τα πλήρη σχετικά παραστατικά

  Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχoύν στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης, θα ολοκληρώνεται εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα και θα γίνει στον λογαριασμό τραπέζης που είχε αρχικά καταβληθεί το ποσό. Σε περίπτωση που η αγορά έχει γίνει με αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσω e-banking σε λογαριασμό που θα υποδεικνύει ο πελάτης.

  Εάν τα προϊόντα αποστέλλονται και παραδίδονται εκτός της Ε.Ε., το Ε-shop δεν υποχρεούται, δεν αναλαμβάνει και δεν μπορεί να ενημερώσει τους πελάτες σε καμία περίπτωση σχετικά με τελωνειακούς δασμούς, τέλη, φόρους κλπ χρεώσεις από τις εκάστοτε Αρχές. Τέτοιες χρεώσεις τις αποκομίζεται ο πελάτης, με δική του ευθύνη.