Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 10-10-2018

H Εταιρεία έχει θέσει σαν υψηλότερη προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και έτσι διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (νόμος 2472/1997 και κανονισμός GDPR της Ε.Ε. 679/2016).

Συλλογή Δεδομένων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

 Δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται κατά την πλοήγησή σας στο E-Shop. Τα δεδομένα αυτά κατηγοριοποιούνται σε προσωπικά δεδομένα (με την έννοια της προσωπικής απόδοσής τους στο άτομο, όπως ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) και σε ανώνυμα ή μη προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για στατιστικές, την ασφάλεια ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικότερα την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων:

 • Γενικά:
   Το E-shop προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επεξεργασία και χρήση τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και/ή πελατών του δικτυακού μας τόπου www.g-team.gr, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύουν. Ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το E-shop με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λ.π.. Δεν απαιτούνται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο E-shop ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.
   Η απαραίτητη εκ μέρους των πελατών γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων (όνομα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πιστωτικών καρτών...κ.α.), χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών, καθώς και για ενημέρωσή τους, εκ μέρους του Ε-shop. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία. Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του E-shop, συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν.
 • Kωδικοί και Απόρρητο:
   H Εταιρεία συνιστά στους χρήστες και τους πελάτες για λόγους ασφαλείας να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα κωδικούς πρόσβασης και τη αποφυγή χρήσης εύκολων κωδικών, για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών τους. Οι χρήστες και οι πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί από την πρόσβαση τρίτων σε αυτούς. Η Εταιρεία δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας της και των πελατών της και καταβάλλει  κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια αυτών.
   Το E-shop δεν ευθύνεται για οργανωμένη επίθεση από hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών στοιχείων χρηστών και πελατών. Εμείς έχουμε λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται για την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και την διασφάλιση των πιστωτικών καρτών. Στο σύστημα δεν αποθηκεύεται κανένα στοιχείο της πιστωτικής σας κάρτας
   Το E-shop επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του και τους πελάτες του, να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κ.λ.π με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Δεσμεύεται δε, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται εξάλλου πάντοτε στους χρήστες και τους πελάτες, η δυνατότητα άμεσης διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.
   Το E-shop τέλος συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ταχυδρομικό κώδικα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου κλπ.), σύμφωνα με το νόμο, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την ασφάλειά τους. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται κατά την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το χρήστη προς την Εταιρεία ή κατά την εγγραφή του χρήστη στο E-shop της Εταιρείας ή κατά τη σύνδεση με λογαριασμό χρήστη του E-shop ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων από το E-shop και μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του νόμου. Τυχόν επεξεργασία τους, γίνεται αυστηρά εντός του ακολούθως περιγραφομένου πλαισίου 
 • Πλαίσιο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:
   Τα στοιχεία των χρηστών και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας αυστηρά εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας, σε αρμονία με τις ρυθμίσεις και τις επιταγές του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού και ως Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.), ο οποίος ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης στις 25 Μαΐου 2018, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των χρηστών και εφόσον οι ίδιοι έχουν συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία τους.
   Η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι θέτουν στη διάθεση της Εταιρείας  με την εγγραφή τους ως μέλη του E-shop, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του κάθε χρήστη. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια, με χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων. Τα στοιχεία και δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε απολύτως προστατευμένα αρχεία (που ακολουθούν και πληρούν όλες τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και προδιαγραφές ασφαλείας).
   Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με το E-shop συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι της Εταιρείας στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.
   Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται στους χρήστες ότι κάθε χρήστης ή πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, αφενός μεν, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997), αφετέρου δε, δικαιούται να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία (υπόψη κ. Μουρλά Δημήτριου), είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αποστολοπούλου 16, Τ.Κ. 22131, Τρίπολη, Ελλάδα, είτε με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eshop@g-team.gr
   Συναφώς και επιπροσθέτως η Εταιρεία διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση και την ικανοποίηση των απορρεόντων από το Γ.Κ.Π.Π.Δ. δικαιωμάτων των χρηστών σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και ειδικότερα: του δικαιώματος ενημέρωσης, του δικαιώματος πρόσβασης, του δικαιώματος διόρθωσης, του δικαιώματος διαγραφής ή δικαιώματος στη λήθη, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας, του δικαιώματος στην φορητότητα και του δικαιώματος εναντίωσης.
   Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη συναλλαγή με τους χρήστες, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
   Κατά τα λοιπά η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας Αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και εφόσον ο χρήστης δεν έχει αντιταχθεί στη χρήση τους. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της κάθε συναλλαγής θα τηρούνται και διαβιβάζονται εμπιστευτικά από την Εταιρεία και με τρόπο απολύτως ασφαλή, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας.
  Ο κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών, εφόσον το επιθυμεί. Επιπλέον, ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και λοιπών συστημάτων πληρωμών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών φορέων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες πληρωμής, όπως στοιχεία και αριθμούς πιστωτικών καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής, αλλά η συναλλαγή γίνεται απευθείας ανάμεσα στους χρήστες και το πιστωτικό φορέα πληρωμών π.χ. Τράπεζες κ.λπ., ο οποίος και συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά ή λοιπά τραπεζικά και άλλα στοιχεία.
 • Σύνδεσμοι (links)  προς ιστοσελίδες τρίτων (Third Party Websites) :

  Το E-shop περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι τόποι ακολουθούν

Aνώνυμα (Mη Προσωπικά) Δεδομένα:

 Η Εταιρεία συλλέγει ανώνυμα στοιχεία χρήσης (διευθύνση IP, στοιχεία browser, κτλ) μέσω αρχείων καταγραφής (logfiles) αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και βελτίωση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών μας.

 Η Εταιρεία επίσης χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Google για την καταγραφή στατιστικών κίνησης, οι οποίες δημιουργούν τα αντίστοιχα cookies. Tα cookies αυτά διέπονται απο την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google, την οποία μπορείτε να βρείτε στο:

           http://google.com/intl/el/policies/privacy

  Η Εταιρεία ακόμα χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Oracle/AddThis για την υπηρεσία διαμοιρασμού περιεχομένου σε κοινωνικά και άλλα δίκτυα. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται μόνο με επιλογή του χρήστη και η χρήση τους καλύπτεται από την παρακάτω πολιτική:

           http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Σύνδεσμοι (links)  προς ιστοσελίδες τρίτων (Third Party Websites) :

Το E-shop της Εταιρείας περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Ανώνυμων (Μη Προσωπικών Δεδομένων) τους οποίους αυτοί οι τόποι ακολουθούν